การผลิต

ARB รักษาตำแหน่งในฐานะผู้เปลี่ยนแปลงวงการอุตสาหกรรมโดยใช้กลวิธีการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด บวกกับเทคโนโลยีที่ดีที่สุด

ในปัจจุบันเราได้ตอบสนองความต้องการ โดยการออกแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องขึ้นรูปแผ่นเหล็กที่ใช้การควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์(CNC) ที่ล้ำสมัย ซึ่งอุปกรณ์ในการผลิตของ ARB เป็นเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนโลหะ ทำให้มีความสามารถในการผลิต การตัดด้วยด้วยเลเซอร์ การขัดด้วยหุ่นยนต์ การตัดโค้งด้วย CNC การขึ้นรูป และ เรามีหุ่นยนต์ MIG, TIG และเครื่องมือสำหรับเชื่อมจุดโลหะ รวมไปถึงศูนย์เคลือบสีฝุ่นและพ่นสี

ที่โรงงานผลิตของ ARB ของเรามีทีมงานที่มีความสามารถและกระตือรือร้น เรามีระบบควบคุมคุณภาพที่รัดกุม ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถรักษามาตรฐานที่สูงกว่าทั่วไปของเราเอาไว้ได้ เมื่อรวมปัจจัยเหล่านี้กับระบบเครื่องจักรที่ทันสมัยของเรา จึงทำให้เราสามารถผลิตอุปกรณ์รถขับเคลื่อน 4 ล้อที่ดีที่สุดในโลกได้