การจำหน่าย

สินค้าที่ผลิตออกมา จะถูกส่งไปยังโรงเก็บสินค้าหลักของ ARB ที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ก่อนจะส่งออกไปยังกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

นอกเหนือจากสินค้าที่ทางเราผลิตขึ้นเอง คุณจะได้พบกับอุปกรณ์ชั้นนำอื่นๆอีกมากมาย อาทิ ไฟ IPF สินค้าเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นด้วยระบบที่มีมาตรฐาน และถูกรคัดสรรมาอย่างดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในสินค้าของ ARB

การรับประกันสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทของเราจะได้รับการประกันอย่างน้อย 2 ปี