ชุดช่วงล่าง OLD MAN
EMU แบบ 4X4

Shock up Nitrocharger

โช้คอัพ Nitrocharger 4×4 ถูกออกแบบมาสำหรับสภาพการขับขี่ในออสเตรเลียโดยเฉพาะ ซึ่งยานพาหนะมักจะบรรทุกหนัก, ใช้ได้พอดีกับอุปกรณ์เสริมและการขับขี่บนถนนชนบทที่วิบากเป็นระยะเวลานาน

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้าน Old Man Emu จะไม่เชี่ยวชาญอย่างอื่นเลยนอกจากระบบช่วงล่าง 4WD และต้องอาศัยประสบการณ์นี้ในการติดตั้งวาล์วที่เหมาะสมที่สุดมี Nitrocharger ที่แตกต่างจากคู่แข่งอย่างแท้จริง มีหลายกรณีที่การใช้งานโช้คอัพจะถูกบันทึกเป็นรายการไว้สำหรับรถยนต์หนึ่งคันเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมโดยไม่คำนึงถึงการเลือกสปริง, อุปกรณ์เสริมที่ใช้ประกอบ หรือความต้องการกำลังบรรทุก และในขณะเดียวกัน OME Nitrochargers จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมเมื่อมีการติดตั้งร่วมกับสปริงมาตรฐาน Old Man Emu ซึ่งจะทำให้ระบบช่วงล่าง 4WD มีความครบวงจรสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น