ชุดช่วงล่าง OLD MAN
EMU แบบ 4X4

โตงเตง

ระบบช่วงล่าง Old Man Emu รวมอุปกรณ์ประกอบของแหนบ Emu Dakar leaf แหนบเหล่านี้ต้องการการหล่อลื่นเป็นระยะเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยืนยาว โตงเตงและสลัก Old Man Emu ไม่จำเป็นต้องถอดโตงเตงออกเมื่อถึงระยะเวลาบำรุงรักษา จึงช่วยลดเวลาและความยุ่งยากที่เกี่ยวข้องลงได้

  • สลักประกอบเฉพาะที่ใช้ง่าย ซึ่งจะช่วยลดมุม ‘หมุดยึดโตงเตงกับข้างจาน’ ที่เป็นปัญหาทั่วไปซึ่งเชื่อมโยงกับการประกอบที่พอเหมาะพอดีกับแรงกด
  • หมุดแต่ละตัวมีสองช่องอัดจารบีที่จะรับประกันว่าจะมีการใช้จารบีปริมาณสูงสุดครอบคลุมหมุดโตงเตงกับสปริงบูช – ช่วยยืดอายุการใช้งานบูชและเสริมสมรรถนะการขับขี่
  • หมุดทนความร้อนได้รับการตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่ามีอายุการใช้งานยาวนานภายใต้การบรรทุกหนักและสภาพถนนวิบาก
  • แผ่นด้านข้างชุบสังกะสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน