ชุดช่วงล่าง OLD MAN
EMU แบบ 4X4

บูชยูรีเทนและอุปกรณ์ต่างๆ

ช่วงล่าง Old Man Emu ที่สมบูรณ์ทั้งระบบ นอกเหนือจากโช้คอัพและสปริงสำหรับรถ 4×4 แล้วนั้น สำหรับ ARB เราพัฒนาขั้นสูงสุดด้วยการคัดเลือกบูชยูรีเทน, ยู-โบลท์, สะดือแหนบ, แผ่นรองแหนบ, Trim Packer และชุดติดตั้งช่วงล่าง

ช่วงล่าง Old Man Emu ที่สมบูรณ์ทั้งระบบ นอกเหนือจากโช้คอัพและสปริงสำหรับรถ 4WD แล้วนั้น สำหรับ ARB เรามีการพัฒนาขั้นสูงสุดด้วยการคัดเลือกบูชยูรีเทน, ยู-โบลท์, สะดือแหนบ, แผ่นรองแหนบ, Trim Packer และชุดติดตั้งช่วงล่างให้คุณได้เลือกใช้อย่างครบครัน

Product Options