ถาดวางสัมภาระบนหลังคา

Play Video Roof Rack Design Characteristics

ถาดวางสัมภาระบนหลังคาเป็นอุปกรณ์เสริมที่มีคุณค่าและใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะใช้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว การทำงาน หรือการพักผ่อนหย่อนใจ ถาดวางสัมภาระของ ARB นั้นมีชื่อเสียงมานานในด้านความทนทานและการใช้งานได้จริง

ARB มีตัวเลือกของถาดวางสัมภาระบนหลังคาสำหรับรถคุณ ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือรถอเนกประสงค์ ถาดวางสัมภาระทำจากเหล็กและอลูมิเนียมแบบแท่งยาวเต็มรูป ARB ได้ออกแบบอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการใช้งาน รวมไปถึงพื้นตะแกรงและตัวดักลม