อุปกรณ์กู้ภัย ARB

รอกทด

รอกทดของ ARB เป็นอุปกรณ์การกู้ภัยที่มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อในการเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อกับยานพาหนะหรือวินซ์แบบพกพา

อุปกรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถรองรับน้ำหนักดึงได้เป็นสองเท่าของสายวินซ์ โดยจะช่วยผ่อนน้ำหนักที่วินซ์ลงครึ่งหนึ่ง และจะช่วยในการดึงที่มีมุมที่แตกต่างกันมากๆ ในกรณีที่ใช้วินซ์ดึงในแนวตรงไม่ได้

รอกทดของ ARB มีสองรูปแบบให้เลือกใช้ ได้แก่แบบมาตรฐาน 7000 กก. และแบบน้ำหนักเบาแต่รับงานหนักดึงได้ถึง 9000 กก. ด้านข้างของรอกทดจะมีแผ่นป้องกันเพื่อไม่ให้สายเคเบิลเข้าไปติดบริเวณลูกรอก และร่องของลูกรอกจะลู่ลงเข้าสู่ศูนย์กลางเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานกับสายเคเบิลได้หลากหลายขนาดและมั่นใจได้ว่าสายเคเบิลจะอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย ลดการเคลื่อนที่ไปในแนวด้านข้าง

Product Specifications