อุปกรณ์กู้ภัย ARB

รอกดึงรถยนต์ด้วยมือ

เมื่อต้องพบกับงานกู้ภัยที่หนัก รอกดึงรถยนต์ด้วยมือเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเมื่อนำไปติดตั้งใช้งานกับยานพาหนะ

Product Specifications