ลิ้นชักเก็บของ ARB

Outback Solutions – Modular Roller Drawer Systems

ลิ้นชักของ ARB มีการออกแบบที่ทันสมัย ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของท่านได้อย่างต้องการ Outback Solutions จึงเป็นคำตอบสำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบของคุณ ในฐานะที่เป็นลิ้นชักเก็บอุปกรณ์ระบบแยกส่วนที่สมบูรณ์แบบ จึงสามารถที่จะกำหนดและวางรูปแบบการจัดเรียงลิ้นชักได้ความต้องการของคุณและยานพาหนะ พร้อมทั้งการลดพื้นที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ ARB
ลิ้นชักของ ARB เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับยานยนต์หลายประเภทรวมถึงรถแวกอน, รถกระบะ, รถบัส และรถพ่วง นอกจากนี้ ลิ้นชักเก็บอุปกรณ์นี้ยังสามารถนำไปดัดแปลงเพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่ยานยนต์ เช่น ใช้ในเต้นท์ที่พักได้อีกด้วย ลิ้นชักเก็บอุปกรณ์มีสามรูปแบบให้เลือกใช้ และรูปแบบเหล่านี้ (ลิ้นชักพร้อมรางเลื่อน, ลิ้นชักและพื้นพร้อมรางเลื่อน และพื้นพร้อมรางเลื่อน) จะมีหลายขนาดที่สามารถผสมผสานและจับคู่ความต้องการได้มากกว่า 200 แบบ ลิ้นชักเก็บอุปกรณ์รับประกันถึงสองปีเต็ม ซึ่ง Outback Solutions เป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้

Outback Solutions

ระบบลิ้นชักลูกกลิ้งแบบแยกชิ้น

ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์

มีกลุ่มของลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์และใช้งานได้จริงควบคู่กับการออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพสูง, ประโยชน์ใช้สอยสูงสุดและใช้งานง่าย

แบบต่างๆ ตามการใช้งาน(แบบต่างๆ ตามการใช้งาน)

มีสามองค์ประกอบหลักที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้าง Outback Solutions ประกอบด้วย ลิ้นชักลูกกลิ้ง, ลิ้นชักลูกกลิ้งกับพื้นลูกกลิ้ง และพื้นลูกกลิ้ง

ตัวอย่างการติดตั้ง

ไม่ว่าท่านจะต้องการติดตั้งตู้เย็น ARB, สิ่งของหรือของเด็กเล่น ในการเดินทางครั้งถัดไปหรือไม่ ก็มีตัวเลือกมากมายที่เหมาะสม

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

จำนวนอุปกรณ์เสริมที่มีจะเพิ่มคุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยของกลุ่ม Outback Solutions