อุปกรณ์ล็อกเพลา ARB

ในการแข่งขันต่างๆ

เราสามารถเห็นผลิตภัณฑ์ของ ARB ได้อย่างมากมายจากการแข่งขันรถออฟโรด แต่มีอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ไม่สามารถเห็นได้จากภายนอก แต่สร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในการแข่งขันอย่างดีเยี่ยม นั่นคืออุปกรณ์ล็อกเฟืองท้าย ARB Air Locker ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันออฟโรดระดับโลก และเนื่องจากอุปกรณ์สำหรับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ของ ARB เป็นที่นิยมในการแข่งขันออฟโรดทั่วโลก ทำให้เราไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งในทำการวิจัย, พัฒนา, ออกแบบและผลิต ซึ่งนั่นก็หมายความว่า อุปกรณ์ภายใต้ชื่อ ARB ได้เป็นตัวกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือตลอดมา ดังนั้นหากท่านต้องการอุปกรณ์ล็อกเฟืองท้ายคุณภาพระดับโลก… ARB Air Locker คือคำตอบ

Product Options