ถังน้ำมัน ARB

ถังน้ำมัน ARB Frontier

Play Video ARB Frontier Long Range Fuel Tank Torture Test

ถังน้ำมันแบบใหม่ ARB Frontier ถูกสร้างมาภายใต้มาตรฐานถังน้ำมันทั่วโลก ผลิตจากโพลิเมอร์แบบ cross-linked ที่มีความยืดยุ่นสูง โดยถังน้ำมันARB Frontier แต่ละถังจะมีความแข็งแรงและยืดหยุ่น ในขณะที่มีน้ำหนักเบากว่าถังน้ำมันที่ทำจากเหล็ก และด้วยพลาสติก UV คงรูปทำให้มั่นใจได้ว่าถังน้ำมัน ARB มีความปลอดภัยแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ถังน้ำมัน ARB Frontier ยังมีความหนา 7-9 มม. ซึ่งผ่านการทดสอบแรงดัน และยังมีการรับประกันยาวนานถึง 3 ปี