โช้คอัพ Nitrocharger
Sport

คุณสมบัติ

ด้วยระบบ valving ขั้นสูงที่รวมเอาสามพื้นที่ของการปรับแต่ง, Nitrocharger sport ของ Old Man Emu ได้ปรับให้เหมาะกับภูมิประเทศ และการควบคุมการขับขี่ที่ราบเรียบ และโดดเด่นอย่างน่ามหัศจรรย์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

Vehicle specific bushes

High quality polyurethane and rubber materials for extended life.

2

Dirt shield – NEW

Impact resistant, polyethylene dirt shield provides additional protection from stone chips and off road debris.

3

Piston rod

Super strong 18mm induction hardened chrome piston rod engineered to handle rigours of heavy loads and tough 4x4 touring.

4

Triple lip oil seal – NEW

Large, durable seal incorporates new gas retention check valve design to virtually eliminate contaminant damage while providing outstanding gas and oil retention.

5

Rod guide design – NEW

Large, low friction Teflon impregnated bronze bushing for long lasting durability.

6

Slip ring – NEW

Teflon infused bronze slip ring ensures a more consistent and uniform damping performance by providing better control of oil flow between the rod and rod guide.

7

Nitrogen gas

Increases the temperature operating range and improves oil flow through the valving, ensuring optimum performance.

8

High flow piston – NEW

Free flowing design reduces aeration and high oil temperature, extending shock absorber performance under harsh conditions.

9

Dual-stack deflective disc technology – NEW

Durable rebound and compression multi deflective disc stacking on either side of the free flowing piston allows infinite tuning options.

10

High quality oil – NEW

Petroleum based, high performance formula designed to resist fade and aeration for improved durability and shock absorber performance.

11

Reserve tube (1.6mm wall)

Heavy gauge steel reserve tube is 23% more effective than common 1.3mm wall tubing to protect internal components from stone damage.

12

Multi-disc compression valving – NEW

Six valving discs allow greater valving options for maximum ride and handling performance.